Friday, 06 October 2017 07:15

इन्द्रधनुष अंक ३३ः शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास

शिक्षाको जग मानिने प्रारम्भिक बालविकास किन जरुरी छ ? यसै सन्दर्भमा तयार गरिएको एक रिपोर्ट । साथमा प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ गोपिनी पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी यस भिडियोमा समेटिएको छ ।

Media