Friday, 23 June 2017 07:09

Indradhanush Episode 18 || इन्द्रधनुष || Prof. Mana P. Wagle र उच्च शिक्षा विशेष ।

नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको सटिक विश्लेषण । कसरी चलिरहेका छन् विश्वविद्यालयहरु र त्यहाँको पठनपाठनको स्थिति किन खस्केको हो ? अतिराजनीतिकरणको शिकार नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका उपाय सम्बन्धी प्राध्यापक डा. मनप्रसाद वाग्लेको विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ता ।

Media