Sunday, 11 September 2016 09:12

Education Minister Ms. Chitralekha Yadav

सामुदायिक विद्यालय सुधार ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियानका सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले अभियानप्रति राख्नुभएको धारणा यस भिडियोमा समेटिएको छ । ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन्’ अभियान सामुदायिक विद्यालय सुधारमा एक सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सावित भएको छ । ३० जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यक्रम र केही जिल्लामा स्रोतकेन्द्र स्तरीय कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएका छन् ।

Media